Aplec de setembre
De les festes i actes litúrgics que se celebren a l’Ermita, el més destacat és l’Aplec anual que celebrem el diumenge més proper al dia de Sant Miquel el 29 de setembre.

Aquesta celebració s’ha  anat celebrant al llarg de la història de forma intermitent. Des de la creació de la nostra Associació, els seus membres ens hem compromès a organitzar aquest acte i procurar-ne la seva celebració i màxima difusió.

La festa surt anunciada als diaris i revistes locals i també el 2009 va ser inclosa dins de les activitats de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya i recentment ha estat declarada com a patrimoni cultural del poble de Viladecavalls.

Els darrers anys l’Aplec s’ha convertit en una de les festes més estimades al poble de Viladecavalls i compte amb una gran participació.

Els actes en què compta són una caminada des del poble de Viladecavalls a l’Ermita, la missa, sardanes, jocs i contes per a la canalla i la paella popular.

Sant Miquel de Maig
A part de l’aplec també hem recuperat la tradicional missa de maig, per la festivitat de l’Aparició de Sant Miquel,  on es fan alguns actes culturals. Aquesta missa se celebrava cada any amb els veïns de les casetes de Can Mir, i l’associació a partir de la voluntat dels seus socis ha volgut recuperar-la i fer-la oberta a tothom que ho vulgui.
Es per això que l’any 2010 vam convidar a l’Escola municipal de Música Pau Casals del poble de Viladecavalls que ens oferís un concert amb la seva agrupació “Viladecavalls ensemble”.
La idea serà oferir cada any alguna col·laboració com aquesta per fer més participativa la festa.

Altres celebracions i trobades
Algunes Associacions com la del Maestrat a Terrassa aprofiten l’Ermita i el seu entorn per celebrar la seva festa anual, i les famílies de la catequesi de la parròquia de Sant Martí de Sorbet també hi celebren la missa del final de curs.